Ժուռնալիստների Ասպարեզ ակումբ

 


Ասպարեզ Հանդես
Հետազոտությունները
Հանրային կապեր

ԶԼՄ եւ լրագրողներ

Գյումրի
Գործընկերներ
Ասպարեզ Միավորում
Մեր մասին

Արխիվ


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՆՎՈՒՄ Էwww.wikileaks.ch

Հետաքննող լրագրողների ընկերակցություն
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱԴԻՈԿԱՅԱՆ


Ամերիկայի Ձայնwww.sosi-tv.com

ԿԱՊԱՆԵՐԿԻՐ ՄԵԴԻԱ ՀԸ


ՌՈՒՍԹԱՎԻ-2

ՎՐԱՍՏԱՆ


Ամենահրատապը

Վրաստանից

Խոսքի ազատության պաշտպանության

կոմիտե


Երեւանի մամուլի ակումբՀայաստանի զարգացման ուղեցույց


Թրանփարենսի Ինթերնեյշնլ

Հակակոռուպցիոն կենտրոն


Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության


Շիրակի դպրոցները


Մենք պլյուս ՀԿ

hit counter

StatsՇահառուների խորհրդի 4-րդ կազմի թվով 8 անդամների ս.թ. հոկտեմբերի 13-ին տեղի ունեցած հանդիպման (նիստի) վերաբերյալ

 

07 | 11 | 2009 | 13:30 | Հայտարարություն-հատուկ կարծիք    

 

Ս.թ. սեպտեմբերի 26-ի տեղի ունեցած Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ Հայաստան ծրագրի (այսուհետ ՀՄՀ-Հայաստան) Շահառուների Խորհրդի (այսուհետ` ՇԽ) անդամների ընտրություններում 16-րդ և 17-րդ զբաղեցրած թեկնածուները խնդրել էին ՀՄՀՀ այաստան ծրագրի ՇԽ անդամների ընտրական հանձնաժողովին կատարելու քվեաթերթիկների վերահաշվարկ, քանի որ 13, 14, 15 տեղերում գտնվող թեկնածուների և 16-րդ տեղում գտնվող թեկնածուի ձայների տարբերությունը կազմել է համապատասխանաբար չորս, երեք և մեկ ձայն: Այս տարվա հոկտեմբերի 1-ին կայացել է քվեաթերթիկների ոչ թե վերահաշվարկ, այլ վերանայում (ՀՀ ընտրական օրենսդրությամբ և ՇԽ անադամների ընտրությունների կարգով նախատեսված չէ): Քվեաթերթիկների վերանայման գործընթացից պարզվել է, որ թվով 4 քվեաթերթիկներ համարվել են վավեր, որոնց մեջ կատարված նշման ձևը ակնհայտորեն հակասում է ՇԽ անդամների ընտրակարգով սահմանված ձևին: Այդ ամենը արձանագրվել է նիստին մասնակցած ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի, մասնակցող դիտորդների, ՇԽ ընտրված անդամների, ՇԽ անդամության թեկնածուների և նրանց լիազոր ներկայացուցիչների հատուկ կարծիքներով: Ականատես լինելով օրենսդրությանը հակասող նմանատիպ գործունեության` մենք դիմել ենք ՀՄՀ-Հայաստան Կառավարման Գրասենյակին (այսուհետ` ԿԳ)` կազմակերպելու քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկ և ձեռնպահ մնալու ՇԽ նիստ գումարելուց, որովհետև վերանայման արդյունքում արձանագրված խախտումներն էապես կարող էին ազդել քվեարկության վերջնական արդյունքների վրա` ելնելով ձայների քանակական տարբերությունից: Սակայն մեր հարցադրումները և հորդորները մնացել են անպատասխան: Դեռ ավելին. այս տարվա հոկտեմբերի 13-ին ՀՄՀ-Հայաստան ԿԳ-ի նախաձեռնությամբ գումարվել է ՇԽ չորրորդ կազմի առաջին նիստը, որին մասնակցել են ՇԽ ընտրված ընդամենը 8 անդամներ: Չնայած որ այդ հանդիպումը անվանվել է ՇԽ չորրորդ կազմի առաջին նիստ, սակայն այդ հավաքը ՇԽ նիստ համարվել չի կարող, քանի որ նրան մասնակցել են ընտրված ՇԽ 15 անդամներից միայն 8-ը:

 

Ծանոթանալով նշված հանդիպման մանրամասներին և մասնակիցների կողմից ընդունված որոշումներին` գտնում ենք, որ դրանք ամենևին էլ չեն բխում ծրագրի իրականացման համար հիմք հանդիսացող ՀՀ միջազգային պայմանագրերի և այլ իրավական ակտերի դրույթներից: Մասնավորապես` ՇԽ նիստին մասնակից 8 անդամներով նիստ գումարելու որոշումը կայացվել է Հազարամյակի մարտահրավեր Համաձայնագրի, Կառավարման Համաձայնագրի և Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան ծրագրի ՇԽ կանոնակարգի դրույթների պահանջների խախտմամբ, քանի որ նորընտիր ՇԽ առաջին նիստին ներկա են եղել ՇԽ ընդամենը 8 անդամներ: Սակայն, համաձայն ՇԽ 2 կանոնակարգի 3.9 կետի Շահառուների խորհրդի նիստերն իրավազոր են, եթե նիստին ներկա են Խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը, ներառյալ նիստից բացակայող անդամների լիազոր ներկայացուցիչները (փոխարինողները): Այս դեպքում ակնհայտ է, որ ՇԽ առաջին նիստը չի կարելի համարել իրավազոր: Արդյունքում` ՀՄՀ-Հայաստան ԿԳ-ն, ՇԽ նորընտիր 8 անդամների հետ միասին խախտելով ՇԽ կանոնակարգը, գումարել է նիստ, որը իրավազոր չէ:

 

Այնուհետև, ՇԽ ընդամենը 8 անդամները, առաջնորդվելով ՀՄՀ-Հայաստան ԿԳ իրավաբանի Կառավարման Համաձայնագրի և ՇԽ կանոնակարգի ակնհայտ շահագրգիռ, ոչ օբյեկտիվ և ոչ լիարժեք պարզաբանմամբ (ի դեպ Կառավարման համաձայնագրի վիճելի կետերի վերաբերյալ պարզաբանման յուրաքանչյուր հարց մինչ այդ պահը լուծվել է կորպորացիայի կողմից) հիմք են ընդունել Կառավարման համաձայնագրի III հոդվածի Բաժին 3.0. (բ) կետը: Վերջինիս համաձայն Շահառուների խորհրդի ցանկացած նիստի ընթացքում քվորում ապահովվում է Շահառուների խորհրդի անդամների առնվազն պարզ մեծամասնությամբ: Փաստորեն գումարվել է ՇԽ ոչ օրինական նիստ և ընդունվել որոշումներ` պատճառաբանելով, որ Կառավարման համաձայնագիրն ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, քան ՇԽ կանոնակարգը: Չառարկելով դրա դեմ` պետք է փաստել, որ վերոհիշյալ հարցում այդ երկու փաստաթղթերը որևէ կերպ միմյանց չեն հակասում, որովհետև Կառավարման համաձայնագիրը սահմանում է ՇԽ նիստերի քվորումի ստորին շեմը` Շահառուների խորհրդի անդամների առնվազն պարզ մեծամասնությամբ, իսկ ՇԽ կանոնակարգը, հիմք ընդունելով վերոհիշյալ դրույթը և հենվելով դրա վրա` չի նվազեցնում այն պարզ մեծամասնությունից ավելի ցածր շեմի: Ընդհակառակը` այն սահմանում է քվորումի ապահովման ավելի բարձր` 2/3 շեմ:

 

Այդպիսի մոտեցումը հիմնավորվում է Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 86-րդ

հոդվածով, որի առաջին և երկրորդ մասերում մասնավորապես նշված է.

 

1. Իրավական ակտը մեկնաբանվում է դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությամբ` հաշվի առնելով oրենքի պահանջները: Իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրա իմաuտը:

2. Եթե իրավական ակտն ընդունվել է ի կատարումն կամ համաձայն նույն կամ ավելի

բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտի, ապա այդ ակտը մեկնաբանվում է` առաջին հերթին հիմք ընդունելով ավելի բարձր իրավական ուժ ունեցող ակտի դրույթներն ու uկզբունքները:

 

Այսինքն տվյալ դեպքում կառավարման համաձայնագրի դրույթները ոչ միայն չեն անտեսվել, այլ նաև իրենց զարգացումն են ստացել ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի իրավասու մարմինի` ՇԽ կողմից ընդունված կորպորատիվ նորմերում, ՇԽ կանոնակարգում` պահպանելով կառավարման համաձայնագրի տրամաբանությունը:

 

Հարցին լուծում կարելի է տալ նաև ՀՀ Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 86-րդ հոդվածի առաջին մասով, ուր մասնավորապես նշված է, որ Եթե ծագած հարաբերություններն ուղղակիորեն կարգավորված չեն oրենքով կամ իրավական այլ ակտերով, ապա այդպիuի 3 հարաբերությունների նկատմամբ կարող են միայն oրենքով նախատեuված դեպքերում կիրառվել համանման հարաբերություններ կարգավորող իրավական ակտերը (անալոգիա):

 

Այդ մասին ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 9-րդ հոդվածով սահմանված է.

 

1. Այն դեպքերում, երբ uույն oրենuգրքի 1 հոդվածում նախատեuված հարաբերություններն ուղղակիորեն կարգավորված չեն oրենքով կամ կողմերի համաձայնությամբ, և բացակայում է դրանց նկատմամբ կիրառելի գործարար շրջանառության uովորույթը, նման հարաբերությունների նկատմամբ, եթե դա չի հակաuում դրանց էությանը, կիրառվում են համանման հարաբերություններ կարգավորող քաղաքացիական oրենuդրության նորմերը (oրենքի անալոգիա):

 

2. Oրենքի անալոգիայի կիրառման անհնարինության դեպքում կողմերի իրավունքները և պարտականությունները որոշվում են` ելնելով քաղաքացիական oրենuդրության uկզբունքներից (իրավունքի անալոգիա):

 

3. Քաղաքացիական իրավունքները uահմանափակող և պատաuխանատվություն

uահմանող նորմերի կիրառումն անալոգիայով չի թույլատրվում:

 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի առաջին հոդվածի համաձայն քաղաքացիական oրենuդրությամբ և այլ իրավական ակտերով կարգավորվող հարաբերությունների մաuնակիցներն են հանդիսանում նաև իրավաբանական անձինք, ինչպիսիք օրենքի ուժով հանդիսանում են և þ ՀՄՀ-Հայաստան ՊՈԱԿ-ը և հասարակակական կազմակերպությունները:

 

Վերոնշյալ մոտեցումը առկա է նաև Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետում, որը սահմանում է. Կազմակերպության հերթական ժողովը հրավիրվում է երկու տարին մեկ անգամից ոչ պակաu, կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեuված կարգով` դրա մաuնակիցների համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռակա կարգով` հեռահաղորդակցության միջոցների oգտագործմամբ` կազմելով համապատաuխան արձանագրություն կամ փոխանակելով փաuտաթղթեր, որոնք հնարավորություն են տալիu ճշգրիտ որոշել, որ փաuտաթուղթը ելնում է նրանում որպեu հեղինակ նշված անձից: Այսինքն օրենքը սահմանում է հերթական ժողովների հրավիրման նվազագույն` 2 տարվա շեմը, սակայն հասարակական կազմակերպությունների կանոնադրություններով կարող է սահմանվել նվազագույնից ավելի բարձր շեմ, այն է հերթական ժողովների հրավիրում` օրինակ տարին մեկ անգամ: Այստեղ, ինչպես նաև վերը նշված իրավահարաբերությունում, որևէ հակասություն չկա, ավելին` կա իրավանորմի ավելի կոնկրետացում և կանոնակարգում:

 

Վերոնշյալից բացի, ՀՄՀ-Հայաստան ԿԳ իրավաբանը և ՇԽ ութ անդամները միտումնավոր անտեսել են նույն համաձայնագրի Բաժին 3.0. (ա) կետը, որը հստակ, իմպերատիվ կարգով սահմանում է. Շահառուների խորհուրդը լրիվ կազմով պետք է գումարվի եռամսյակն առնվազն մեկ անգամ, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, պարբերաբար կարող են գումարվել այլ նիստեր: Հետևապես ՇԽ ութ անդամները, նիստ գումարելով, բացի 4 դրանից, որ խախտել են ՇԽ կանոնակարգի դրույթները, խախտել են նաև Կառավարման համաձայնագրի նշված կետը:

 

Ավելորդ չէ նշել, որ մինչ օրս նմանատիպ հարցերը լուծվել են բացառապես միայն ՇԽ

կանոնակարգի հիմնան վրա և զարմանալի է, թե ինչու են ՇԽ ութ անդամներն ու ծրագրի ԿԳ-ն դիմել նման ոչ իրավաչափ քայլի և անհասկանալի է, թե որն է դրա իրական շարժառիթը:

 

Ցավով պետք է արձանագրել նաև այն, որ Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամ-Հայաստան ԿԳ-ն և նշված հանդիպմանը մասնակցած ՇԽ 8 անդամները անտեսել են իրենց գործընկեր ՇԽ 7 անդամների և անդամության 2 թեկնածուների մտահոգությունները` քվեարկության արդյունքների ամփոփոման և քվեաթերթիկների վերանայման գործընթացի վերաբերյալ, և որևէ գործնական քայլ չեն ձեռնակել առկա կասկածները փարատելու ուղղությամբ: Մենք մի քանի անգամ, ընդհուպ հանդիպման (նիստի) կայացման օրը, գրավորներկայացրել ենք մեր պաշտոնական տեսակետներն ու մտահոգությունները և առաջարկել մինչև առկա կասկածների փարատումը ձեռնպահ մնալ ՇԽ նիստ գումարելուց: Սակայն մեր մոտեցումներն ու առաջակություններն անտեսվել են ու հանդիպման ժամանակ դրանց մասին որևէ հիշատակում չի եղել: Հանդիպմանը մասնակցած ՇԽ մի շարք անդամներ զանգահարել են ՇԽ հանդիպմանը չմասնակցած որոշ անձանց (ոչ բոլոր 7-ին), ապօրինաբար ձայնագրել, փորձելով ընկերական եղանակով նրանցից ինչ որ պարզաբանումներ ստանալ` անտեսելով մեր գրավոր պաշտոնական դիրքորոշումները:

 

Այս առումով թերևս ավելորդ չէ նշել, որ մեզ ուղարկված նիստի արձանագրությունը

ամբողջությամբ չի ներկայացնում այդ հանդիպման (նիստի) ողջ ընթացքը, որը փաստում է նիստի ձայնագրությունը:

 

Հաշվի առնելով վերը նշված մտահոգություններն ու մեկնաբանությունները` մենք` ՀՄՀՀ այաստան ՇԽ ներքոստորագրյալ անդամներս հայտարարում ենք`

  • Մենք չենք ճանաչում 13. 10. 2009 թ. ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի ՇԽ նիստի ժամանակ ընդունված որոշումները և ծրագրի կառավարման խորհրդի 5 անդամների ընտրությունները,

  • Խիստ կարևորելով ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի անխափան և արդյունավետ իրոգործումը`գտնում ենք, որ ծրագրի ԿԳ առ այսօր որդեգրած մոտեցումները չեն բխում ծրագրի շահերից և ունեն ՇԽ-ն ուղղորդելու և ԿԳ կցորդ դարձնելու ակնհայտ միտվածություն, որի վկայությունն է 13. 10. 2009 թ. ՀՄՀ-Հայաստան ՇԽ ապօրինի նիստը և դրա ժամանակ ընդունված հապշտապ, ոչ օրինական որոշումները,

  • Քանի որ մեզ համար խիստ կարևոր է ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի ՇԽ-ի հեղինակությունը և գործունեության օրինականությունը, ապա մինչև վերջ հետևողական ենք լինելու մեր գործըներներ Ա. Ալեքսանյանի և Գ. Բալայանի բարձրացրած հարցերի օրինական լուծման հարցում: Այդ պատճառով առայժմ զերծ ենք մնում նշված հարցերը և չլուծված խնդիրները հրապարակայնացնելուց` ևս մեկ անգամ շեշտելով, որ բարձրացված խնդիրների լուծումը ցանկանում ենք տեսնել միայն իրավական հարթությունում:

  • Նպատակ չունենալով վտանգելու ՀՄՀ-Հայաստան ծրագրի արդյունավետ իրագործումը և ցանկանալով իրականացնել մեր ընտրողների կողմից մեզ վստահված կարևոր գործը` հայտնում ենք, որ վերոհիշյալ բարձրացված հարցերի և մտահոգությունների լուծմանն ուղղված քայլերին զուգահեռ, մենք կմասնակցենք նաև ՇԽ օրինական նիստերին: Սակայն հարկ ենք համարում նշել, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե նիստի անցկացման օրվա և ժամի մասին սահմանված կարգով ծանուցվի ՇԽ բոլոր անդամներին:

  • Հուսով ենք, որ պահպանելով ժողովրդավարական բոլոր նորմերը` այս հայտարարություն-հատուկ կարծիքը կկցվի 13. 10. 2009 թ. ՀՄՀ-Հայաստան ՇԽ նիստի արձանագրությանը:

 

Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա ` Ս.Սողոմոնյան

Ինտեգրացիոն գործընթացների աջակցության կենտրոն` Գ.Բադիրյան

Հայաստանի եվրոպական շարժում` Վ.Ենգիբարյան

Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամ` Կ.Զադոյան

Կովկաս հասարագիտական հետազոտությունների կենտրոն` Հ.Հովհաննիսյան

Պրոգրես սոցիալական հետազոտությունների կենտրոն` Մ.Ատովմյան

Հասարակական քարոզչություն ՀԿ` Պ.Բարսեղյան

 

19.10.2009թ.


www.asparez.am կայքի արխիվը

2009

հունվար

փետրվար

մարտ

ապրիլ-մայիս-հունիս

հուլիս

օգոստոս

սեպտեմբեր

հոկտեմբեր

նոյեմբեր

դեկտեմբեր

 

2008

հունվար

փետրվար

մարտ

ապրիլ

մայիս

հունիս

հուլիս

օգոստոս

սեպտեմբեր

հոկտեմբեր

նոյեմբեր

դեկտեմբեր

 

2007 1 հունվարի-3 հոկտեմբերի

2007 3 հոկտ-31 դեկտեմբերի

2006 թվական

2005 թվական

2004 թվական


Հայաստանյան հեռախոսային կոդերը եւ զանգելու կարգը pdf ֆորմատով


 

Ինտերնետային կայքի հետ կապված բոլոր առաջարկություններով կապվեք levon@asparez.am  հասցեով:

Copyright 2004-2011, Ժուռնալիստների Ասպարեզ ակումբ հասարակական կազմակերպություն:

Կայքը թարմացվել է Գյումրու Հիմնական Ժամանակով (ԳՀԺ-GST) 2011 թվի հունիսի 27-ին, ժամը 13:45-ին (GMT = 18:00:00) Կայքի այցելությունների վիճակագրություն.

hit counter